امکانات
وب سایت  اساتید واحد
 راهنمای ثبت اینترنتی نمرات
  ورود به پورتال آموزش
پست الکترونیک
سامانه حکم کارگزینی و فیش حقوق
سامانه نوبت دهی وام ها
اتوماسیون اداری
فرم اسکان در مهمانسراهای دانشگاه آزاد
مراحل رزرو غذا در سلف سرویس
دوره های آموزشی ضمن خدمت اساتید
 تلفن های مربوط به اسکان نوروز 93
کتابخانه دجیتال
جستجوی منابع کتابخانه
منابع دیجیتال کتابخانه
پایگاه هیئت علمی ( OFIS )
   رزرو سهمیه شیر
پژوهشی
پایگاه اطلاعات علمی
سامانه سیپدا
انتشارات علمی
دبیرخانه همایش های واحد
بانک اطلاعات همایش ها و سمینارها
بانک نرم افزاری کتب الکترونیکی
فهرست مجلات ISI
فرم ها
طرح پژوهشی
شرکت در کنفرانسها
تشویق مقالات
برگزاری سخنرانی علمی
استفاده از مزایای شرکت در کارگاهها
فرم اسکان در مهمانسراهای دانشگاه آزاد
فرم استفاده از اینترنت وایرلس
فرم امتیاز دهی استفاده از امتیاز پژوهشی 
فرم ماموریت خارج شهر
آیین نامه ها
پژوهشی
کارگزینی
بیمه مازاد درمان [Pdf]
 اعطای ترفیع سالیانه